ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 500 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 29
Export Excel :
141. Karamanlis A., Chaikomin R., Doran S., Bellon M., Bartholomeusz F.D., Wishart J.M., Jones K.L., Horowitz M., Rayner C.K.
Effects of protein on glycemic and incretin responses and gastric emptying after oral glucose in healthy subjects.
American Journal of Clinical Nutrition.  2007.  86  (5): 1364-1368.
Journal Name : American Journal of Clinical Nutrition
Source : Scopus
142. Karamanlis A., Chaikomin R., Doran S., Bellon M., Bartholomeusz F.D., Wishart J.M., Jones K.L., Horowitz M., Rayner C.K.
Effects of protein on glycemic and incretin responses and gastric emptying after oral glucose in healthy subjects .
American Journal of Clinical Nutrition.  2007.  86  (5): 1364-1368.
Department : Physiology
Journal Name : American Journal of Clinical Nutrition  / IF = 6.603
Source : Scopus
143. Karibe H., Suzuki A., Sekimoto T., Srithavaj M.L., Iamaroon A., Warita S., Kawakami T., Ogata K., Shirase T., Nakahara S.
Cross-cultural comparison of the attitudes of dental students in three countries.
Journal of dental education.  2007.  71  (11):
Journal Name : Journal of dental education
Source : Scopus
144. Karnsakul W., Sawathiparnich P., Nimkarn S., Likitmaskul S., Santiprabhob J., Aanpreung P.
Anterior pituitary hormone effects on hepatic functions in infants with congenital hypopituitarism.
Annals of Hepatology.  2007.  6  (2): 97-103.
Journal Name : Annals of Hepatology
Source : Scopus
145. Kasemsarn S., Mahaisavariya B., Sitthiseripratip K., Suwanprateeb J.
Morphology of Thai edentulous mandible using 3D reverse engineering: Relevance to immediate loading dental implant design.
JSME International Journal, Series C: Mechanical Systems, Machine Elements and Manufacturing.  2007.  49  (3):
Journal Name : JSME International Journal, Series C: Mechanical Systems, Machine Elements and Manufacturing
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now