ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 500 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 25
Export Excel :
121. Goli K., Bota D., Desjardins A., Rich J., Vredenburgh J., Quinn J., Sathornsumetee S., Salvado A., Friedman H., Reardon D.
Phase II trial of imatinib mesylate (GLEEVEC) and hydroxyurea for adults with recurrent/progressive meningioma.
Neuro-Oncology.  2007.  9  (4):
Journal Name : Neuro-Oncology
Source : ISI
122. Gombos D.S., Hungerford J., Abramson D.H., Kingston J., Chantada G., Dunkel I.J., Antoneli C.B.G., Greenwald M., Haik B.G., Leal C.A., Medina-Sanson A., Schefler A.C., Veerakul G., Wieland R., Bornfeld N., Wilson M.W., Yu C.B.O.
Secondary Acute Myelogenous Leukemia in Patients with Retinoblastoma. Is Chemotherapy a Factor?.
Ophthalmology.  2007.  114  (7): 1378-1383.
Journal Name : Ophthalmology
Source : Scopus
123. Good D.M., Thongboonkerd V., Novak J., Bascands J.-L., Schanstra J.P., Coon J.J., Dominiczak A., Mischak H.
Body fluid proteomics for biomarker discovery: Lessons from the past hold the key to success in the future.
Journal of Proteome Research.  2007.  6  (12):
Journal Name : Journal of Proteome Research
Source : Scopus
124. Gout A.M., Ravine D., Harris P.C., Rossetti S., Peters D., Breuning M., Henske E.P., Koizumi A., Inoue S., Shimizu Y., Thongnoppakhun W., Yenchitsomanus P.-T., Deltas C., Sandford R., Torra R., Turco A.E., Jeffery S., Fontes M., Somlo S., Furu L.M., Smulders Y.M., Mercier B., Ferec C., Burtey S., Pei Y., Kalaydjieva L., Bogdanova N., McCluskey M., Geon L.J., Wouters C.H., Reiterova J., Stekrova J., San Millan J.L., Aguiari G., Senno L.D.
Analysis of published PKD1 gene sequence variants [3].
Nature Genetics.  2007.  39  (4): 427-428.
Journal Name : Nature Genetics
Source : Scopus
125. Herickhoff P.K., Keyurapan E., Fayad L.M., Silberstein C.E., McFarland E.G.
Scapular stress fracture in a professional baseball player: A case report and review of the literature.
American Journal of Sports Medicine.  2007.  35  (7): 1193-1196.
Journal Name : American Journal of Sports Medicine
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now