ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 500 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 17
Export Excel :
81. Cheunsuchon B., Rungkaew P., Chawanasuntorapoj R., Pattaragarn A., Parichatikanond P.
Prevalence and clinicopathologic findings of antiphospholipid syndrome nephropathy in Thai systemic lupus erythematosus patients who underwent renal biopsies.
Nephrology.  2007.  12  (5): 474-480.
Journal Name : Nephrology
Source : Scopus
82. Cheunsuchon P., Chuangsuwanich T., Samanthai N., Warnnissorn M., Leksrisakul P., Thongcharoen P.
Surgical pathology and etiology of 278 surgically removed mitral valves with pure regurgitation in Thailand.
Cardiovascular Pathology.  2007.  16  (2): 104-110.
Journal Name : Cardiovascular Pathology
Source : Scopus
83. Chinachoti T., Tritrakarn T.
Prospective study of hypotension and bradycardia during spinal anesthesia with bupivacaine: Incidence and risk factors, part two.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (3): 492-501.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
84. Chinchang W., Viprakasit V.
Further identification of Hb G-Coushatta [β?22(B4)Glu-->Ala (GAA -->GCA)] in Thailand by the polymerase chain reaction-single-strand conformation polymorphism technique and by amplification refractory mutation system-polymerase chain reaction
Hemoglobin.  2007.  31  (1): 93-99.
Journal Name : Hemoglobin
Source : Scopus
85. Chirapapaisan N., Tanormrod S., Chuenkongkaew W.
Factors associated with insensitivity to pyridostigmine therapy in Thai patients with ocular myasthenia gravis .
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2007.  25  (1): 13-16.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now