ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 569 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Bhattacharya S., Srisuma S., Demeo D.L., Reilly J.J., Bueno R., Silverman E.K., Mariani T.J.
Microarray data-based prioritization of chronic obstructive pulmonary disease susceptibility genes.
Proceedings of the American Thoracic Society.  2006.  3 
Journal Name : Proceedings of the American Thoracic Society
Source : Scopus
37. Bhavani S.S., Slisatkorn W., Rehm S.J., Pettersson G.B.
Deep sternal wire infection resulting in severe pulmonary valve endocarditis.
Annals of Thoracic Surgery.  2006.  82 
Journal Name : Annals of Thoracic Surgery
Source : Scopus
38. Bianchi D.W., Wataganara T., Lapaire O., Tjoa M.L., Maron J.L., Larrabee P.B., Johnson K.L.
Fetal nucleic acids in maternal body fluids - An update.
Circulating Nucleic Acids in Plasma and Serum IV.  2006.  1075 
Journal Name : Circulating Nucleic Acids in Plasma and Serum IV
Source : Scopus
39. Birukov K.G., Nonas S., Chatchavalvanich S., Miller I., Bocharov A., Garcia J.G.N.
Oxidized phospholipids reduce vascular leak and inflammation in the animal models of endotoxin-induced lung injury.
Chemical-Biological Interactions.  2006.  161 
Journal Name : Chemical-Biological Interactions
Source : ISI
40. Birukova A.A., Chatchavalvanich S., Burdette D.O., Birukov K.G. .
OxPAPC attenuates thrombin-induced endothelial barrier dysfunction via modulation of small GTPase activities.
Circulation.  2006.  114 
Journal Name : Circulation
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now