ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 569 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 25
Export Excel :
121. Danchaivijitr N., Cox T.C., Saunders D.E., Ganesan V.
Evolution of cerebral arteriopathies in childhood arterial ischemic stroke.
Stroke.  2006.  37 
Journal Name : Stroke
Source : ISI
122. Danchaivijitr N., Cox T.C., Saunders D.E., Ganesan V.
Evolution of cerebral arteriopathies in childhood arterial ischemic stroke.
Annals of Neurology.  2006.  59 
Journal Name : Annals of Neurology
Source : Scopus
123. Danchaivijitr N., Miravet E., Saunders D.E., Cox T., Ganesan V.
Post-varicella intracranial haemorrhage in a child.
Developmental Medicine and Child Neurology.  2006.  48 
Journal Name : Developmental Medicine and Child Neurology
Source : Scopus
124. De Gobbi M., Viprakasit V., Hughes J.R., Fisher C., Buckle V.J., Ayyub H., Gibbons R.J., Vernimmen D., Yoshinaga Y., De Jong P., Cheng J.-F., Rubin E.M., Wood W.G., Bowden D., Higgs D.R.
A regulatory SNP causes a human genetic disease by creating a new transcriptional promoter.
Science.  2006.  312  (5777): 1215-1217.
Journal Name : Science
Source : Scopus
125. Dejsomritrutai W., Nona A., Chierakul N., Tscheikuna J., Sompradeekul S., Ruttanaumpawan P., Charoenratanakul S.
Prevalence of bronchial hyperresponsiveness and asthma in the adult population in Thailand.
Chest.  2006.  129  (3): 602-609.
Journal Name : Chest
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now