ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 569 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 19
Export Excel :
91. Chayakulkeeree M., Ghannoum M.A., Perfect J.R.
Zygomycosis: the re-emerging fungal infection.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.  2006.  25 
Journal Name : European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Source : Scopus
92. Chayakulkeeree M., Perfect J.R.
Cryptococcosis.
Infectious Disease Clinics of North America.  2006.  20  (3): 507-544.
Journal Name : Infectious Disease Clinics of North America
Source : Scopus
93. Chearskul P., Rongkavilit C., Al-Tatari H., Asmar B.
New antiretroviral drugs in clinical use  .
Indian Journal of Pediatrics.  2006.  73 
Journal Name : Indian Journal of Pediatrics
Source : Scopus
94. Chearskul P., Rongkavilit C., Asmar B.I.
Invasive bacterial infections caused by extended-spectrum B-lactamase (ESBL) producing microorganisms in neonatal intensive care unit (NICU) setting.
Pediatric Research.  2006.  60 
Journal Name : Pediatric Research
Source : ISI
95. Chearskul S.
Endocrine aspects of pregnancy.
Siriraj Medical Journal.  2006.  58  (8): 977-979.
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now