ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 6
Export Excel :
26. Bunyaratavej N., Songpatanasilp T.
Application of Gabapentin in Thai women with menopausal syndrome.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 5 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
27. Buranakitjaroen P., Deerochanawong C., Bunnag P.
Microalbuminuria prevalence study (MAPS) in hypertensive patients with type 2 diabetes in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (11): 1624-1629.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
28. Chaikomin R., Doran S., Jones K.L., Feinle-Bisset C., O'Donovan D., Rayner C.K., Horowitz M.
Initially more rapid small intestinal glucose delivery increases plasma insulin, GIP, and GLP-1 but does not improve overall glycemia in healthy subjects.
American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism.  2005.  289  (3): E504-E507.
Department : Physiology
Journal Name : American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism
Source : Scopus
29. Chanchayanon T., Suraseranivongse S., Chau-in W.
The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI study) of difficult intubation: A qualitative analysis.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 7):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
30. Chanthong P., Sriyoschati S., Durongpisitkul K., Soongswang J., Laohaprasitiporn D., Nana A.
Coronary artery bypass graft in Kawasaki disease patients: Siriraj experience.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 8):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now