ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 41
Export Excel :
201. Srifeungfung S., Thammawart S., Leelarasamee A., Chokephaibulkit K., Dejsirilert S., Tribuddharat C.
Pneumococci: Drug susceptibilities and preliminary epidemiological studies by penicillin binding protein genotyping.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2005.  36  (3): 658-662.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
202. Srifeungfung S., Tribuddharat C., Yungyuen T.
Bacterial study of autopsy specimens.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (5): 643-646.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
203. Srifuengfung S., Chokephaibulkit K., Yungyuen T., Tribuddharat C.
Bacteremia and antimicrobial susceptibilities in HIV-infected patients at Siriraj Hospital.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2005.  36  (2): 347-351.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
204. Srifuengfung S., Chokephaibulkit K., Yungyuen T., Tribuddharat C.
Salmonella meningitis and antimicrobial susceptibilities.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2005.  36  (2): 312-316.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
205. Srifuengfung S., Tribuddharat C., Yungyuen T., Wensentia T.
Respiratory tract infection caused by bacteria (non-Mycobacterium) and their antibiogram in HIV- positive patients.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2005.  36  (3): 709-712.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now