ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 36
Export Excel :
176. Sakiyalak D, Rodanant N.
An Unusual Blindness in 16-year-old Boy .
Siriraj Medical Journal.  2005.  57  (9): 394-397.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
177. Sakuntabhai A., Turbpaiboon C., Casademont I., Chuansumrit A., Lowhnoo T., Kajaste-Rudnitski A., Kalayanarooj S.M., Tangnararatchakit K., Tangthawornchaikul N., Vasanawathana S., Chaiyaratana W., Yenchitsomanus P.-T., Suriyaphol P., Avirutnan P., Chokepha.
A variant in the CD209 promoter is associated with severity of dengue disease.
Nature Genetics.  2005.  37  (5): 507-513.
Journal Name : Nature Genetics
Source : Scopus
178. Sampatanukul P., Chaiwun B., Wongwaisayawan S., Suwanagool P., Vinyuvat S., Karalak A., Praditphol N., Paueksakon P., Ruangvejvorachai P., Field A.S., Wannakrairot P.
A two-phase study model for the standardization of HER2 immunohistochemical assay on invasive ductal carcinoma of the breast.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (11): 1680-1688.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
179. Sanabria A., Lohsiriwat V.
To the editor [2] (multiple letters).
World Journal of Surgery.  2005.  29  (7): 936-937.
Journal Name : World Journal of Surgery
Source : Scopus
180. Sangkitporn S., Sangkitporn S., Sangnoi A., Supangwiput O., Tanphaichitr V.S.
Validation of osmotic fragility test and dichlorophenol indophenol precipitation test for screening of thalassemia and Hb E.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2005.  36  (6): 1538-1542.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now