ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 31
Export Excel :
151. Pitimana-aree S., Visalyaputra S., Komoltri C., Muangman S., Tiviraj S., Puangchan S., Immark P.
An Economic Evaluation of Bupivacaine Plus Fentanyl Versus Ropivacaine Alone for Patient-Controlled Epidural Analgesia After Total-Knee Replacement Procedure: A Double-Blinded Randomized Study.
Regional Anesthesia and Pain Medicine.  2005.  30  (5): 446-451.
Journal Name : Regional Anesthesia and Pain Medicine
Source : Scopus
152. Plipat N., Livni G., Bertram H., Thomson Jr. R.B.
Unstable vancomycin heteroresistance is common among clinical isolates of methiciliin-resistant Staphylococcus aureus.
Journal of Clinical Microbiology.  2005.  43  (5): 2494-2496.
Journal Name : Journal of Clinical Microbiology
Source : Scopus
153. Pongraweewan O., Lertakyamanee J., Luangnateethep U., Pooviboonsuk P., Nanthaniran M., Sathanasaowapak P., Chainchop P.
The efficiency of different adjunct techniques for regional anesthesia.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (3): 371-376.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
154. Pongtanakul B., Narkbunnam N., Veerakul G., Sanpakit K., Viprakasit V., Tanphaichitr V.T., Suvatte V.,.
Dengue hemorrhagic fever in patients with thalassemia.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 8): S80-S85.
Department : Pediatrics
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
155. Popruk S., Tungtrongchitr R., Pongpaew P., Phonrat B., Tungtrongchitr A., Tribunyatkul S., Paksanont S., Vudhivai N., Schelp F.P.
Relationship between soluble leptin receptor, leptin, lipid profiles and anthropometric parameters in overweight and obese Thai subjects.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (2): 220-227.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now