ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 27
Export Excel :
131. Neuman R.J., Sitdhiraksa N., Reich W., Ji T.H.-C., Joyner C.A., Sun L.-W., Todd R.D.
Estimation of prevalence of DSM-IV and latent class-defined ADHD subtypes in a population-based sample of child and adolescent twins.
Twin Research and Human Genetics.  2005.  8  (4): 392-401.
Journal Name : Twin Research and Human Genetics
Source : Scopus
132. Ngamphaiboon J., Direkwattanachai C., Visitsunthorn N., Vangveeravong M., Tiensuwan M.
The efficacy and safety of 30 mg fexofenadine HCI bid in pediatric patients with allergic rhinitis.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2005.  23  (4): 169-174.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
133. Ngamwongsatit P., Sukroongreung S., Nilakul C., Prachayasittikul V., Tantimavanich S.
Electrophoretic karyotypes of C. neoformans serotype A recovered from Thai Patients with AIDS.
Mycopathologia.  2005.  159  (2): 189-197.
Journal Name : Mycopathologia
Source : Scopus
134. Ngerncham S., Kittiratsatcha P., Pacharn P.
Risk factors of pneumothorax during the first 24 hours of life.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 8):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
135. Ngiwsara L., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S., Sae-Ngow B., Svasti J.
Hb Kurosaki [ฮฑ7(A5)Lysโ†’Glu (4AGโ†’GAG)]: An ฮฑ2-globin gene mutation found in Thailand.
Hemoglobin.  2005.  29  (2): 155-159.
Journal Name : Hemoglobin
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now