ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 23
Export Excel :
111. Laohaprasitiporn D., Jiarakamolchuen T., Chanthong P., Durongpisitkul K., Soongswang J., Nana A.
Heart murmur in the first week of life: Siriraj Hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 8):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
112. Laosombat V., Sattayasevana B., Janejindamai W., Viprakasit V., Shirakawa T., Nishiyama K., Matsuo M.
Molecular heterogeneity of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) variants in the south of Thailand and identification of a novel variant (G6PD Songklanagarind).
Blood Cells, Molecules, and Diseases.  2005.  34  (2): 191-196.
Journal Name : Blood Cells, Molecules, and Diseases
Source : Scopus
113. Lapphra K., Vanprapar N., Phongsamart W., Chearskul P., Chokephaibulkit K.
Dyslipidemia and lipodystrophy in HIV-infected Thai children on highly active antiretroviral therapy (HAART).
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (7): 956-966.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
114. Leewansangtong S., Soontrapa S., Nualyong C., Srinualnad S., Taweemonkongsap T., Amornvesukit T.
Is radical prostatectomy in Thai men a high morbidity surgery for localized or locally advanced prostate cancer?.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (12): 1833-1837.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
115. Likasitwattanakul S.
Epilepsy with continuous spikes and wave during slow sleep: A case report.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 8):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now