ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 22
Export Excel :
106. Koktathong K., Vejbaesya S., Bejrachandra S., Pattanapanyasat K.
Flow cytometric crossmatch for kidney transplantation.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (6): 769-774.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
107. Kooptiwut S., Kebede M., Zraika S., Visinoni S., Aston-Mourney K., Favaloro J., Tikellis C., Thomas M.C., Forbes J.M., Cooper M.E., Dunlop M., Proietto J., Andrikopoulos S.
High glucose-induced impairment in insulin secretion is associated with reduction in islet glucokinase in a mouse model of susceptibility to islet dysfunction.
Journal of Molecular Endocrinology.  2005.  35  (1): 39-48.
Journal Name : Journal of Molecular Endocrinology
Source : Scopus
108. Kooptiwut S., Semprasert N., Chearskul S.
In vivo study of insulin secretion from mouse pancreatic islets: Siriraj experiences.
Siriraj Medical Journal.  2005.  57  (1): 14-18.
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
109. Korbsrisate S., Vanaporn M., Kerdsuk P., Kespichayawattana W., Vattanaviboon P., Kiatpapan P., Lertmemongkolchai G.
The Burkholderia pseudomallei RpoE (AlgU) operon is involved in environmental stress tolerance and biofilm formation.
FEMS Microbiology Letters.  2005.  252  (2): 243-249.
Journal Name : FEMS Microbiology Letters
Source : Scopus
110. Kummalue T.
Molecular mechanism of herbs in human lung cancer cells.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (11): 1725-1734.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now