ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 18
Export Excel :
86. Fan T.X., Day N.K., Luangwedchakarn V., Chang Y., Ikehara S., Lerner D.L., Haraguchi S.
The phosphorylation of phospholipase C-gamma1, Raf-1, MEK, and ERK1/2 induced by a conserved retroviral peptide.
Peptides.  2005.  26  (11): 2165-2174.
Journal Name : Peptides
Source : Scopus
87. Gentilcore D., Visvanathan R., Russo A., Chaikomin R., Stevens J.E., Wishart J.M., Tonkin A., Horowitz M., Jones K.L.
Role of nitric oxide mechanisms in gastric emptying of, and the blood pressure and glycemic responses to, oral glucose in healthy older subjects.
American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology.  2005.  288  (6): G1227-G1232.
Department : Physiology
Journal Name : American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology
Source : Scopus
88. Hulse-Post D.J., Sturm-Ramirez K.M., Humberd J., Seiler P., Govorkova E.A., Krauss S., Scholtissek C., Puthavathana P., Buranathai C., Nguyen T.D., Long H.T., Naipospos T.S.P., Chen H., Ellis T.M., Guan Y., Peiris J.S.M., Webster R.G.
Role of domestic ducks in the propagation and biological evolution of highly pathogenic H5N1 influenza viruses in Asia.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  2005.  102  (30): 10682-10687.
Journal Name : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Source : Scopus
89. Issaragrisil S.
Umbilical cord blood transplantation for thalassemia.
Current hematology reports..  2005.  4  (6): 415-416.
Journal Name : Current hematology reports.
Source : Scopus
90. Jenkins R.A., Thapinta D., Morgan P.A., Wongkamhaeng S., Sornsathapornkul P., Bussaratid V., Sontirat A., Pitisuttithum P., Thongchareoen P., Khamboonruang C., Suriyanon V., Nitayaphan S., Brown A.E.
Behavioral and social issues among volunteers in a preventive HIV vaccine trial in Thailand.
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  2005.  40  (5): 592-599.
Journal Name : Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now