ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 14
Export Excel :
66. Danchaivijitr S., Dhiraputra C., Rongrungruang Y., Worajitr M., Jintanothaitavorn D.
Antimicrobial susceptibility of community and hospital acquired bacteria.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
67. Danchaivijitr S., Pichiensatian W., Apisarnthanarak A., Kachintorn K., Cherdrungsi R.
Strategies to improve hand hygiene practices in two university hospitals.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
68. Danchaivijitr S., Rongrungruang Y., Assanasen S., Bunma P., Santiprasitkul S., Judaeng T.
Development of national guidelines for the prevention and control of nosocomial infections.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
69. Danchaivijitr S., Rongrungruang Y., Boonchsalermvipas S., Gusalanan A., Tuntiwattanapibul Y.
Prevention and treatment of infectious diseases in healthcare workers.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
70. Danchaivijitr S., Rongrungruang Y., Kachintorn U., Techasathit V., Pakaworavuthi S., Kachintorn K.
Prevalence and effectiveness of an education program on intestinal pathogens in food handlers.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now