ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 13
Export Excel :
61. Danchaivijitr S., Assanasen S., Apisarnthanarak A., Judaeng T., Pumsuwan V.
Effect of an education program on the prevention of ventilator-associated pneumonia: A multicenter study.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
62. Danchaivijitr S., Assanasen S., Trakuldis M., Waitayapiches S., Santiprasitkul S.
Problems and obstacles in implementation of nosocomial infection control in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
63. Danchaivijitr S., Chakpaiwong S., Jaturatramrong U., Wachiraporntip A., Cherdrungsi R., Sripalakij S.
Program on nosocomial infection in the curricula of medicine, dentistry, nursing and medical technology in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
64. Danchaivijitr S., Dhiraputra C., Cherdrungsi R., Jintanothaitavorn D., Srihapol N.
Catheter-associated urinary tract infection.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
65. Danchaivijitr S., Dhiraputra C., Rongrungruang Y., Srihapol N., Pumsuwan V.
Microbial contamination of antiseptics and disinfectants.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet..  2005.  88 Suppl 10 
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now