ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 12
Export Excel :
56. Chuenkongkaew W.L., Lertrit P., Limwongse C., Nilanont Y., Boonyapisit K., Sangruchi T., Chirapapaisan N., Suphavilai R.
An unusual family with Leber's hereditary optic neuropathy and facioscapulohumeral muscular dystrophy.
European Journal of Neurology.  2005.  12  (5): 388-391.
Journal Name : European Journal of Neurology
Source : Scopus
57. Chuenkongkaew W.L., Samsen P., Lertrit P., Thanasombatsakul N.
An unusual electrophysiologic finding in acute stage of Leber's hereditary optic neuropathy.
Neuro-Ophthalmology Japan.  2005.  22  (3): 454-458.
Journal Name : Neuro-Ophthalmology Japan
Source : Scopus
58. Chuenkongkaew W.L., Suphavilai R., Vaeusorn L., Phasukkijwatana N., Lertrit P., Suktitipat B.
Proportion of 11778 mutant mitochondrial DNA and clinical expression in a Thai population with Leber hereditary optic neuropathy.
Journal of Neuro-Ophthalmology.  2005.  25  (3): 173-175.
Journal Name : Journal of Neuro-Ophthalmology
Source : Scopus
59. Chutipongtanate S., Nakagawa Y., Sritippayawan S., Pittayamateekul J., Parichatikanond P., Westley B.R., May F.E.B., Malasit P., Thongboonkerd V.
Identification of human urinary trefoil factor 1 as a novel calcium oxalate crystal growth inhibitor.
Journal of Clinical Investigation.  2005.  115  (12): 3613-3622.
Journal Name : Journal of Clinical Investigation
Source : Scopus
60. Daengsuwan T., Palosuo K., Phankingthongkum S., Visitsunthorn N., Jirapongsananuruk O., Alenius H., Vichyanond P., Reunala T.
IgE antibodies to omega-5 gliadin in children with wheat-induced anaphylaxis.
Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology.  2005.  60  (4): 506-509.
Department : Pediatrics
Journal Name : Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now