ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 9
Export Excel :
41. Garcia-Pachon E., Padilla-Navas I., Llorca I.L., Shum C., Chierakul N., Kanitsap A., Chaiprasart A., Viriyataveekul R.
A simple C-reactive protein measurement for the differentiation between tuberculous and malignant pleural effusion: Comment [1] (multiple letters).
Respirology.  2004.  9  (4): 568-569.
Journal Name : Respirology
Source : Scopus
42. Geater S., Leelawattana R., Geater A.
Validation of the OSTA index for discriminating between high and low probability of femoral neck and lumbar spine osteoporosis among Thai postmenopausal women.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (11): 1286-1292.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
43. German V., Chokephaibulkit K.
Avian influenza virus infection of children in Vietnam and Thailand.
Pediatric Infectious Disease Journal.  2004.  23  (8): 793-794.
Journal Name : Pediatric Infectious Disease Journal
Source : Scopus
44. Haponsaph R., Darden J.M., Chantakulkij S., Sannoi N., de Souza M.S., Brown A.E., Birx D.L., Polonis V.R., Pattanapanyasat K.
In vitro susceptibility of Thai seronegative donor CD8+ T lymphocytes to human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infection.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2004.  22  (1): 39-48.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
45. Hitomi Y., Tsuchiya N., Kawasaki A., Ohashi J., Suzuki T., Kyogoku C., Fukazawa T., Bejrachandra S., Siriboonrit U., Chandanayingyong D., Suthipinittharm P., Tsao B.P., Hashimoto H., Honda Z.-I., Tokunaga K.
CD72 polymorphisms associated with alternative splicing modify susceptibility to human systemic lupus erythematosus through epistatic interaction with FCGR2B.
Human Molecular Genetics.  2004.  13  (23): 2907-2917.
Journal Name : Human Molecular Genetics
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now