ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 3
Export Excel :
11. Bernardin-Fried F., Kummalue T., Leijen S., Collector M.I., Ravid K., Friedman A.D.
AML1/RUNX1 increases during G1 to S cell cycle progression independent of cytokine-dependent phosphorylation and induces cyclin D3 gene expression.
Journal of Biological Chemistry.  2004.  279  (15): 15678-15687.
Journal Name : Journal of Biological Chemistry
Source : Pubmed
12. Bhaibulaya M., Yoolek A., Kobkijcharoen M.
Parafilaria bovicola Tubangui 1934 from a human eye in Thailand.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2004.  35  (4): 817-819.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
13. Booranapong W., Prabhasawat P., Suttiprakarn P., Kosrirukvongs P., Srivannaboon S.
Comparison of topical lomefloxacin 0.3 per cent versus topical ciprofloxacin 0.3 per cent for the treatment of presumed bacterial corneal ulcers.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (3): 246-254.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
14. Boriboonhirunsarn D., Sermboon A.
Accuracy of frozen section in the diagnosis of malignant ovarian tumor.
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.  2004.  30  (5): 394-399.
Journal Name : Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
Source : Scopus
15. Boriboonhirunsarn D., Sunsaneevithayakul P., Nuchangrid M.
Incidence of gestational diabetes mellitus diagnosed before 20 weeks of gestation.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (9): 1017-1021.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now