ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 25
Export Excel :
121. Sreepian A., Srisurapanon S., Horthongkham N., Tunsupasawasdikul S., Kaoriangudom S., Khusmith S., Sutthent R.
Conserved neutralizing epitopes of HIV type 1 CRF01_AE against primary isolates in long-term nonprogressors.
AIDS Research and Human Retroviruses.  2004.  20  (5): 531-542.
Journal Name : AIDS Research and Human Retroviruses
Source : Scopus
122. Srifuengfung S., Techachaiwiwat W., Dhiraputra C.
Serological study of Mycoplasma pneumoniae infections.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (8): 935-938.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
123. Srifuengfung S., Tiensasitorn C., Yungyuen T., Dhiraputra C.
Prevalence and antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa mucoid and non-mucoid type.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2004.  35  (4): 893-896.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
124. Srifuengfung S., Yungyuen T., Komolpis P.
Bacterial isolation and antimicrobial susceptibilities in patients with infective endocarditis.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2004.  35  (4): 897-901.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
125. Sritippayawan S., Sumboonnanonda A., Vasuvattakul S., Keskanokwong T., Sawasdee N., Paemanee A., Thuwajit P., Wilairat P., Nimmannit S., Malasit P., Yenchitsomanus P.-T.
Novel compound heterozygous SLC4A1 mutations in Thai patients with autosomal recessive distal renal tubular acidosis.
American Journal of Kidney Diseases.  2004.  44  (1): 64-70.
Journal Name : American Journal of Kidney Diseases
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now