ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 19
Export Excel :
91. Parrish J.R., Limjindaporn T., Hines J.A., Liu J., Liu G., Finley R.L. Jr.
High-throughput cloning of Campylobacter jejuni ORfs by in vivo recombination in Escherichia coli.
Journal of Proteome Research.  2004.  3  (3): 582-586.
Journal Name : Journal of Proteome Research
Source : Pubmed
92. Pattanapanyasat K., Noulsri E., Fucharoen S., Lerdwana S., Lamchiagdhase P., Siritanaratkul N., Webster H.K.
Flow Cytometric Quantitation of Red Blood Cell Vesicles in Thalassemia.
Cytometry Part B - Clinical Cytometry.  2004.  57  (1): 23-31.
Journal Name : Cytometry Part B - Clinical Cytometry
Source : Scopus
93. Petsuksiri J., Chuangsuwanich T., Pattaranutaporn P., Kanngurn S.
Angiogenesis in stage IIIB squamous cell carcinoma of uterine cervix: Reproducibility of measurement and preliminary outcome as a prognostic factor.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (7): 794-799.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
94. Phankingthongkum R., Chotinaiwattarakul C., Tresukosol D., Krittayaphong R., Thongtang V., Opartkiattikul N., Panchavinnin P., Jakrapanichakul D., Kitrattana B.
An Abnormal Systemic and Regional Hypercoagulable State in Patients with Mitral Stenosis.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (2): 158-165.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
95. Phankingthongkum R., Thamlikitkul V., Jakrapanichakul D., Udompanthurak S.
Changes in hematologic markers in patients with mitral stenosis after successful percutaneous balloon mitral valvuloplasty.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (6): 594-599.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now