ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 7
Export Excel :
31. Daengsuwan T., Lee B.-W., Visitsuntorn N., Charoenratanakul S., Ruangrak S., Jirapongsananuruk O., Vichyanond P.
Allergen sensitization to aeroallergens including Blomia tropicalis among adult and childhood asthmatics in Thailand.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2003.  21  (4): 199-204.
Department : Pediatrics
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
32. Diraphat P., Sookrung N., Chaicumpa W., Pumhirun P., Vichyanond P., Tapchaisri P., Kalambaheti T., Mahakunkijchareon Y., Sakolvaree Y., Bunnag C.
Recombinant American cockroach component, Per a 1, reactive to IgE of allergic Thai patients.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2003.  21  (1): 11-20.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
33. Durongpisitkul K., Soongswang J., Laohaprasitiporn D., Nana A., Nutakul T.
Transcatheter Closure of Perimembranous Ventricular Septal Defect with Immediate Follow-Up.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (10): 911-917.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
34. Durongpisitkul K., Soongswang J., Laohaprasitiporn D., Nana A., Prachuabmoh C., Kangkagate C.
Immunoglobulin failure and retreatment in Kawasaki disease.
Pediatric Cardiology.  2003.  24  (2): 145-148.
Journal Name : Pediatric Cardiology
Source : Scopus
35. Durst K.L., Lutterbach B., Kummalue T., Friedman A.D., Hiebert S.W.
The inv(16) fusion protein associates with corepressors via a smooth muscle myosin heavy-chain domain.
Molecular and Cellular Biology.  2003.  23  (2): 607-619.
Journal Name : Molecular and Cellular Biology
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now