ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 4
Export Excel :
16. Buranakitjaroen P., Kittipawong P., Koanantakul B., Piamsomboon C., Prasassarakich N., Silaraks S., Sukonthasarn A., Tiyapant A.
Efficacy and Safety of Rilmenidine, a Selective Imidazoline I1 Receptor Binding Ligand, in Mild-to-Moderate Thai Hypertensive Patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (10): 903-910.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
17. Buranakitjaroen P., Phoojaroenchanachai M., Saravich S., Sriussadaporn S., Sangprasert P.
Angiotensin converting enzyme inhibitor induced cough: Experience in Siriraj Hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (7): 647-654.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
18. Chamulitrat W., Schmidt R., Chunglok W., Kohl A., Tomakidi P.
Epithelium and fibroblast-like phenotypes derived from HPV16 E6/E7-immortalized human gingival keratinocytes following chronic ethanol treatment.
European Journal of Cell Biology.  2003.  82  (6): 313-322.
Journal Name : European Journal of Cell Biology
Source : Scopus
19. Chayakulkeeree M., Thamlikitkul V.
Risk index for predicting complications and prognosis in Thai patients with neutropenia and fever.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (3): 212-223.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
20. Cheng, L. Hostetler, K. Y. Toyoguchi, M. Beadle, J. R. Rodanant, N. Gardner, M. F. Aldern, K. A. Bergeron-Lynn, G. Freeman, W. R.
Ganciclovir release rates in vitreous from different formulations of 1-O-hexadecylpropanediol-3-phospho-ganciclovir .
JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS.  2003.  19  (2): 161-169.
Department : Ophthalmology
Journal Name : JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now