ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 36
Export Excel :
176. Viprakasit V., Kidd A.M.J., Ayyub H., Horsley S., Hughes J., Higgs D.R.
De novo deletion within the telomeric region flanking the human ฮฑ globin locus as a cause of ฮฑ thalassaemia.
British Journal of Haematology.  2003.  120  (5): 867-875.
Journal Name : British Journal of Haematology
Source : Scopus
177. Viroonudomphol D., Pongpaew P., Tungtrongchitr R., Changbumrung S., Tungtrongchitr A., Phonrat B., Vudhivai N., Schelp F.P.
The relationships between anthropometric measurements, serum vitamin A and E concentrations and lipid profiles in overweight and obese subjects.
Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition.  2003.  12  (1): 73-79.
Journal Name : Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition
Source : Scopus
178. Wachirawat W., Suriyawongpaisal P., Levenstein S., Atisook K., Theerabutr C., Hanucharurnkul S., Boonyapisit S., Jearanaisilavong J., Boontong T.
Stress, but not Helicobacter pylori, is associated with peptic ulcer disease in a Thai population.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (7): 672-685.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
179. Waikakul S., Chumtup W., Chotivichit A., Vanadurongwan B., Assawamongkolgul A., Rojanawanich V.
A knee model for arthrocentesis simulation.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (3): 282-287.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
180. Waikakul S., Waikakul W., Pausawasdi S.
Management of pain after brachial plexus injury: A parallel study.
Pain Clinic.  2003.  15  (2): 125-132.
Journal Name : Pain Clinic
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now