ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 35
Export Excel :
171. Ueyama H., Li Y.-H., Fu G.-L., Lertrit P., Atchaneeyasakul L.-O., Oda S., Tanabe S., Nishida Y., Yamade S., Ohkubo I.
An A-71C substitution in a green gene at the second position in the red/green visual-pigment gene array is associated with deutan color-vision deficiency.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  2003.  100  (6): 3357-3362.
Journal Name : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Source : Scopus
172. U-Pratya Y., Promsuwicha O., Kalanchai L., Sirimai K., Bejrachandra S., Boonmoh S., Theerapitayanon C., Chanjerboon V., Visuthisakchai S., Issaragrisil S.
Collection and Processing of Umbilical Cord Blood for Cryopreservation.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (11): 1055-1062.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
173. Vareesangthip K., Jitpraphai P., Vongwiwatana A., Permpikul P., Pornpong C., Larpkitkachorn R., Ong-Aj-Yooth L.
Results of renal transplantation of the Siriraj Hospital - Thailand.
Transplantation Proceedings.  2003.  35  (1): 159-162.
Journal Name : Transplantation Proceedings
Source : Scopus
174. Vilaichone R.-K., Tumwasorn S., Wilde H., Vilaichone W., Suwanagool P., Mahachai V.
Clinical spectrum of hepatic tuberculosis: Comparison between immunocompetent and immunocompromised hosts.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
175. Viprakasit V., Ayyub H., May A.
Dinucleotide deletion in -ฮฑ3.7 allele causes a severe form of ฮฑ+ thalassaemia.
European Journal of Haematology.  2003.  71  (2): 133-136.
Journal Name : European Journal of Haematology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now