ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 34
Export Excel :
166. Tungtrongchitr R., Pongpaew P., Phonrat B., Tungtrongchitr A., Viroonudomphol D., Vudhivai N., Schelp F.P.
Serum copper, zinc, ceruloplasmin and superoxide dismutase in Thai overweight and obese.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (6): 543-551.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
167. Tungtrongchitr R., Pongpaew P., Soonthornruengyot M., Viroonudomphol D., Vudhivai N., Tungtrongchitr A., Phonrat B., Pooudong S., Schelp F.P.
Relationship of tobacco smoking with serum vitamin B12, folic acid and haematological indices in healthy adults.
Public Health Nutrition.  2003.  6  (7): 675-681.
Journal Name : Public Health Nutrition
Source : Scopus
168. Tungtrongchitr R., Pongpaew P., Tongboonchoo C., Vudhivai N., Changbumrung S., Tungtrongchitr A., Phonrat B., Viroonudomphol D., Pooudong S., Schelp F.P.
Serum homocysteine, B12 and folic acid concentration in Thai overweight and obese subjects.
International Journal for Vitamin and Nutrition Research.  2003.  73  (1): 8-14.
Journal Name : International Journal for Vitamin and Nutrition Research
Source : Scopus
169. Tungtrongchitr R., Pongpaew P., Vudhivai N., Changbumrung S., Tungtrongchitr A., Phonrat B., Viroonudomphol D., Pooudong S., Schelp F.P.
Relationship between alpha-2-macroglobulin, anthropometric parameters and lipid profiles in Thai overweight and obese in Bangkok.
Nutrition Research.  2003.  23  (9): 1143-1152.
Journal Name : Nutrition Research
Source : Scopus
170. Udomsakdi-Auewarakul C., Promsuwicha O., Tocharoentanaphol C., Munhketvit C., Pattanapanyasat K., Issaragrisil S.
Immunophenotypes and Outcome of Philadelphia Chromosome-Positive and -Negative Thai Adult Acute Lymphoblastic Leukemia.
International Journal of Hematology.  2003.  78  (4): 337-343.
Journal Name : International Journal of Hematology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now