ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 31
Export Excel :
151. Suputtamongkol Y., Chindarat S., Silpasakorn S., Chaikachonpatd S., Lim K., Chanthapakajee K., Kaewkaukul N., Thamlikitkul V.
The efficacy of combined mefloquine-artesunate versus mefloquine-primaquine on subsequent development of Plasmodium falciparum gametocytemia.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.  2003.  68  (5): 620-623.
Journal Name : American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Source : Scopus
152. Suputtamongkol Y., Rolain J.-M., Losuwanaruk K., Niwatayakul K., Suttinont C., Chierakul W., Pimda K., Raoult D.
Q fever in Thailand [7].
Emerging Infectious Diseases.  2003.  9  (9): 1186-1188.
Journal Name : Emerging Infectious Diseases
Source : Scopus
153. Suraseranivongse S., Chowvanayotin S., Pirayavaraporn S., Kongsayreepong S., Gunnaleka P., Kraiprasit K., Petcharatana S., Montapaneewat T.
Effect of bupivacaine with epinephrine wound instillation for pain relief after pediatric inguinal herniorrhaphy and hydrocelectomy.
Regional Anesthesia and Pain Medicine.  2003.  28  (1): 24-28.
Journal Name : Regional Anesthesia and Pain Medicine
Source : Scopus
154. Sutantawibul A., Ruangvutilert P., Sunsaneevithayakul P., Boriboonhirunsarn D.
A model for malignancy probability prediction of adnexal masses.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (8): 742-749.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
155. Sutthent R., Gaudart N., Chokpaibulkit K., Tanliang N., Kanoksinsombath C., Chaisilwatana P.
p24 antigen detection assay modified with a booster step for diagnosis and monitoring of human immunodeficiency virus type 1 infection.
Journal of Clinical Microbiology.  2003.  41  (3): 1016-1022.
Journal Name : Journal of Clinical Microbiology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now