ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 29
Export Excel :
141. Srisurapanon S., Wiwattanakul S., Apibal S., Suwannuruk R., Sujimanaskul S., Petchsuwan B., Pattanapanyasat K.
Lymphocyte subpopulations in malaria infected individuals living in an endemic area.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2003.  34  (2): 310-315.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
142. Sritippayawan S., Kirdpon S., Vasuvattakul S., Wasanawatana S., Susaengrat W., Waiyawuth W., Nimmannit S., Malasit P., Yenchitsomanus P.-T.
A de novo R589C mutation of anion exchanger 1 causing distal renal tubular acidosis.
Pediatric Nephrology.  2003.  18  (7): 644-648.
Journal Name : Pediatric Nephrology
Source : Scopus
143. Srivannaboon S.
Laser in situ keratomileusis with flying spot excimer laser.
Asian Journal of Ophthalmology.  2003.  5  (3): 2-5.
Journal Name : Asian Journal of Ophthalmology
Source : Scopus
144. Srivannaboon S.
Internal astigmatism and its correlation to corneal and refractive astigmatism.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (2): 166-171.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
145. Stanyon C.A., Limjindaporn T., Finley R.L. Jr.
Simultaneous cloning of open reading frames into several different expression vectors.
BioTechniques.  2003.  35  (3): 520-6.
Journal Name : BioTechniques
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now