ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 21
Export Excel :
101. Phuphuakrat A., Auewarakul P.
Heterogeneity of HIV-1 Rev response element.
AIDS Research and Human Retroviruses.  2003.  19  (7): 569-574.
Journal Name : AIDS Research and Human Retroviruses
Source : Scopus
102. Pitisuttithum P., Nitayaphan S., Thongcharoen P., Khamboonruang C., Kim J., De Souza M., Chuenchitra T., Garner R.P., Thapinta D., Polonis V., Ratto-Kim S., Chanbancherd P., Chiu J., Birx D.L., Duliege A.-M., McNeil J.G., Brown A.E.
Safety and immunogenicity of combinations of recombinant subtype E and B human immunodeficiency virus type 1 envelope glycoprotein 120 vaccines in healthy Thai adults.
Journal of Infectious Diseases.  2003.  188  (2): 219-227.
Journal Name : Journal of Infectious Diseases
Source : Scopus
103. Piya-Anant M., Leelaphatanadit C., Worapitaksanond S., Therasakvichya S., Techatrisak K.
Cervical cancer in elderly Thais.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (8): 697-701.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
104. Piya-Anant M., Therasakvichya S., Leelaphatanadit C., Techatrisak K.
Integrated health research program for the Thai elderly: Prevalence of genital prolapse and effectiveness of pelvic floor exercise to prevent worsening of genital prolapse in elderly women.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (6): 509-515.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
105. Pointon J.J., Viprakasit V., Miles K.L., Livesey K.J., Steiner M., O'Riordan S., Hien T.T., Merryweather-Clarke A.T., Robson K.J.H.
Hemochromatosis gene (HFE) mutations in South East Asia: A potential for iron overload.
Blood Cells, Molecules, and Diseases.  2003.  30  (3): 302-306.
Journal Name : Blood Cells, Molecules, and Diseases
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now