ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 19
Export Excel :
91. Moongkarndi P., Kaslungka S., Kosem N., Junnu S., Jongsomboonkusol S., Theptaranon Y., Neungton N.
Cytotoxicity and apoptosis of ovarian and breast cancer cell lines induced by OVS1 monoclonal antibody and paclitaxel.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2003.  21  (1): 31-41.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
92. Nettagul R., Visitsunthorn N., Vichyanond P.
A case of IgG subclass deficiency with the initial presentation of transient hypogammaimmuno-globulinemia of infancy and a review of IgG subclass deficiencies.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (7): 686-692.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
93. Newton P.N., Angus B.J., Chierakul W., Dondorp A., Ruangveerayuth R., Silamut K., Teerapong P., Suputtamongkol Y., Looareesuwan S., White N.J.
Randomized comparison of artesunate and quinine in the treatment of severe falciparum malaria.
Clinical Infectious Diseases.  2003.  37  (1): 7-16.
Journal Name : Clinical Infectious Diseases
Source : Scopus
94. O-charoenrat P., Pillai G., Patel S., Fisher C., Archer D., Eccles S., Rhys-Evans P.
Tumour thickness predicts cervical nodal metastases and survival in early oral tongue cancer.
Oral Oncology.  2003.  39  (4): 386-390.
Journal Name : Oral Oncology
Source : Scopus
95. Onlamoon N., Lerdwana S., Ratanasuwan W., Suwanagool S., Puthavathana P., Pattanapanyasat K.
Intracellular production of type I and type II cytokines during HIV-1 progression in Thai patients.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2003.  21  (1): 43-48.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now