ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 191 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 13
Export Excel :
61. Krittayaphong R., Bhuripanyo K., Pooranawattanakul S., Kangkagate C., Raungrattanaamporn O., Sriratanasathavorn C., Punlee K.
A randomized clinical trial of the efficacy of radiofrequency catheter ablation and amiodarone in the treatment of symptomatic atrial fibrillation.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (SUPPL.1):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
62. Krittayaphong R., Dhumvibhat C., Charernthai S., Sriratanasathavorn C., Nutakul T., Kangkagate C.
Radiofrequency catheter ablation of ventricular tachycardia from right ventricular outflow tract.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (SUPPL.1):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
63. Krittayaphong R., Kangkagate C., Tanapibunpon P., Mahanonda N., Nakyen S., Chaithiraphan S.
Accuracy of magnetic resonance imaging in the diagnosis of coronary artery disease.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (SUPPL.1):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
64. Krittayaphong R., Veerakul G., Bhuripanyo K., Jirasirirojanakorn K., Nademanee K.
Heart rate variability in patients with sudden unexpected cardiac arrest in Thailand.
American Journal of Cardiology.  2003.  91  (1): 77-81.
Journal Name : American Journal of Cardiology
Source : Scopus
65. Krittayaphong R., Veerakul G., Nademanee K., Kangkagate C.
Heart rate variability in patients with Brugada syndrome in Thailand.
European Heart Journal.  2003.  24  (19): 1771-1778.
Journal Name : European Heart Journal
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now