ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 3
Export Excel :
11. Attatippaholkun W.H., Lek-ngam P., Bejrachandra S., Attatippaholkun M.K.
A novel molecular method for HIV-1 proviral DNA detection: non-radioactively--reversed probe hybridization and nested PCR.
The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health.  2002.  33  (1): 72-79.
Journal Name : The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
Source : Scopus
12. Bamroongsuk P., Yi Q., Harper C.A., McCarty D.J.
Delivery of photocoagulation treatment for diabetic retinopathy at a large Australian ophthalmic hospital: Comparisons with national clinical practice guidelines.
Clinical and Experimental Ophthalmology.  2002.  30  (2): 115-119.
Journal Name : Clinical and Experimental Ophthalmology
Source : Scopus
13. Banchuin N., Boonyasrisawat W., Pramukkul P., Vannasaeng S., Ploybutr S., Yenchitsomanus P.-T.
Lymphoproliferative response to glutamic acid decarboxylase in fibrocalculous pancreatopathy [3].
Diabetes Research and Clinical Practice.  2002.  56  (1): 77-79.
Journal Name : Diabetes Research and Clinical Practice
Source : Scopus
14. Banchuin N., Boonyasrisawat W., Pulsawat P., Vannasaeng S., Deerochanawong C., Sriussadaporn S., Ploybutr S., Pasurakul T., Yenchitsomanus P.-T.
No abnormalities of reg1ฮฑ and reg1ฮฒ gene associated with diabetes mellitus.
Diabetes Research and Clinical Practice.  2002.  55  (2): 105-111.
Journal Name : Diabetes Research and Clinical Practice
Source : Scopus
15. Banchuin N., Boonyasrisawat W., Vannasaeng S., Dharakul T., Yenchitsomanus P.-T., Deerochanawong C., Ploybutr S., Sriussadaporn S., Pasurakul T.
Cell-mediated immune responses to GAD and ฮฒ-casein in type 1 diabetes mellitus in Thailand.
Diabetes Research and Clinical Practice.  2002.  55  (3): 237-245.
Journal Name : Diabetes Research and Clinical Practice
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now