ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 27
Export Excel :
131. Sanpakit K., Kriengsuntornkij W., Tanphaichitr V.S., Veerakul G., Chokephaibulkit K., Mahasandana C.
Malignancies in HIV-infected children at Siriraj Hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
132. Santawat U., Pongraweewan O., Lertakayamanee J., Rushatamukayanunt P., Phalakornkule N., Svasdi-Xuto O.
Can ketamine potentiate the analgesic effect of epidural morphine, preincisional or postincisional administration?.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
133. Sawathiparnich P., Angsusingha K., Chaichanwatanakul K., Tuchinda C., Likitmaskul S., Nimkarn S., Laohapansang M.
Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy: Experience at Siriraj Hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
134. Sawathiparnich P., Kumar S., Vaughan D.E., Brown N.J. .
Spironolactone abolishes the relationship between aldosterone and plasminogen activator inhibitor-1 in humans .
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.  2002.  87  (2): 448-452.
Department : Pediatrics
Journal Name : Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism  / IF = 5.160
Source : Scopus
135. Senanarong V., Vannasaeng S., Poungvarin N., Ploybutr S., Udompunthurak S., Jamjumras P., Fairbanks L., Cummings J.L.
Endogenous estradiol in elderly individuals: Cognitive and noncognitive associations.
Archives of Neurology.  2002.  59  (3): 385-389.
Journal Name : Archives of Neurology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now