ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 17
Export Excel :
81. Laohaprasitiporn D., Soongswang J., Kangkagate C., Pooranawattanakul S., Nana A., Durongpisitkul K., Rochanasiri W.
Transcatheter coil occlusion of small patent ductus arteriosus: Experience at Siriraj Hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
82. Lertakyamanee J.
Anesthesiologist training, home or abroad?.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
83. Lertakyamanee J., Ruksamanee E.-O., Tantiwong A., Boonsuk K., Nilpradab I., Vorakijpokatorn P., Soontrapa S.
The risk and effectiveness of transurethral resection of prostate.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (12): 1288-1295.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
84. Likitmaskul S., Wongarn R., Kiattisakthavee P., Prayongklin S., Markmaitree D., Pookpun W., Angsusingha K., Wekawanich J., Chaichanwatanakul K., Nimkarn S., Weerakulwattana L., Ritjarean Y., Punnakanta L., Tuchinda C.
Intensive diabetes education program and multidisciplinary team approach in management of newly diagnosed type 1 diabetes mellitus : A greater patient benefit, experience at Siriraj Hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
85. Louisirirotchanakul S., Kanoksinsombat C., Likanonsakul S., Sunthornkachit R., Supanit I., Wasi C.
Patterns of anti-HIV IgG3, IgA and p24Ag in perinatally HIV-1 infected infants.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2002.  20  (2): 99-104.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now