ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 12
Export Excel :
56. Jiranantarat V., Rushatamukayanunt W., Lert-Akyamanee N., Sirijearanai R., Piromrat I., Suwannanonda P., Muangkasem J.
Analgesic effect of intraperitoneal instillation of bupivacaine for postoperative laparoscopic cholecystectomy.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
57. Jirapinyo P, Densupsoontorn N, Thamonsiri N, Wongarn R.
Prevention of antibiotic-associated diarrhea in infants by probiotics.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (suppl 2): S739-S742.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
58. Kankirawatana P., Raksadawan N., Balangkura K.
Vigabatrin therapy in infantile spasms.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
59. Kankirawatana S., Sanpakit K., Akkabutr P., Mahasandana C., Veerakul G., Tanphaichitr V.S., Suwantol L.
Thrombotic complications during induction chemotherapy of acute childhood lymphoblastic leukemia.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
60. Keerasuntonpong A., Chaiprasert A., Sitaposa P., Thamlikitkul V.
Efficiency of the glutaraldehyde test strip for monitoring the concentration of glutaraldehyde in reused solutions for disinfecting endoscopes.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2002.  85  (11): 1164-1168.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now