ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 7
Export Excel :
31. Chokephaibulkit K., Kankirawatana P., Apintanapong S., Pongthapisit V., Yoksan S., Kositanont U., Puthavathana P.
Viral etiologies of encephalitis in Thai children.
Pediatric Infectious Disease Journal.  2001.  20  (2): 216-218.
Journal Name : Pediatric Infectious Disease Journal
Source : Scopus
32. Chokephaibulkit K., Tosasuk K., Chearskul S., Wanachiwanawin D., Vanprapa N.
A report case of Cyclospora and Cryptosporidium mixed infection in a HIV-negative child in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (4): 589-592.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
33. Chokephaibulkit K., Vanprapar N., Tanphaichitr V., Veerakul G., Chaiprasert A., Chearskul S.
Penicilliosis-associated hemophagocytic syndrome in a human immunodeficiency virus-infected child: The first case report in children.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (3): 426-429.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
34. Chokephaibulkit K., Wanachiwanawin D., Tosasuk K., Pavitpok J., Vanprapar N., Chearskul S.
Intestinal parasitic infections among human immunodeficiency virus-infected and -uninfected children hospitalized with diarrhea in Bangkok, Thailand.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2001.  32  (4): 770-775.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
35. Chongchirasiri S., Pattanachak C., Pattanachak S., Tojinda N., Putrasreni N., Pleehachinda R., Suwanik R.
Application of quantitative salt iodine analysis compared with the standard method.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (6): 870-876.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now