ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 6
Export Excel :
26. Chearskul S., Bhothisuwan K., Onreabroi S., Churintrapun M., Semprasert N.
Expression of p53, cerbB-2 and cathepsin D in relation to hormonal receptors in primary breast cancer.
Siriraj Medical Journal.  2001.  53  (4): 206-217.
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
27. Chearskul S., Onreabroi S., Churintrapun M., Semprasert N., Bhothisuwan K.
Immunohistochemical study of c-erbB-2 expression in primary breast cancer.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2001.  19  (3): 197-205.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
28. Chierakul N., Chaiprasert A., Tingtoy N., Arjratanakul W., Pattanakitsakul S.-N.
Can serial qualitative polymerase chain reaction monitoring predict outcome of pulmonary tuberculosis treatment?.
Respirology.  2001.  6  (4): 305-309.
Journal Name : Respirology
Source : Scopus
29. Chierakul N., Damrongchokpipat P., Chaiprasert A., Arjratanakul W.
Antibody detection for the diagnosis of tuberculous pleuritis.
International Journal of Tuberculosis and Lung Disease.  2001.  5  (10): 968-972.
Journal Name : International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Source : Scopus
30. Chiewvit P., Janyavanich V., Soonthonpong N., Churoj A., Chawalparit O., Suthipongchai S.
Moyamoya syndrome: Post cranial irradiation of pineal gland tumor.
Interventional Neuroradiology.  2001.  7  (2): 167-174.
Journal Name : Interventional Neuroradiology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now