ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 5
Export Excel :
21. Bunyaratavej N., Kittimanon N., Bonjongsat A., Penkitti P., Boonsangsom P., Yunoi S.
Efficacy and safety of Menatetrenone-4 postmenopausal Thai women.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
22. Chaisewikul R., Baillie N., Marson A.G.
Calcium antagonists as an add-on therapy for drug-resistant epilepsy.
Cochrane database of systematic reviews (Online).  2001.  (4):
Journal Name : Cochrane database of systematic reviews (Online)
Source : Scopus
23. Chakrapee-Sirisuk S., Amornpichetkul K., Visudhiphan S., Sangruchi T., Srimuninnimit V., Sinlarat P.
Ketoconazole and flutamide in the treatment of disseminated Intravascular clotting from prostate cancer: A case report and review.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (10): 1495-1501.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
24. Chakrapee-Sirisuk S., Sinlarat P., Lohsiriwat D., Lert-Akayamanee N., Nimmanwudipong T., Srimuninnimit V., Vathanophas V., Arch-Yaemsuan P., Boonnuch W.
Uracil with ftorafur and low dose oral folinic acid in advanced colorectal cancer.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (8): 1142-1147.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
25. Chalermchockcharoenkit A., Tinneberg H.R.
The pregnancy rates - A retrospective comparison of tubal and uterine embryo transfers.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (2): 247-252.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now