ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 29
Export Excel :
141. Vareesangthip K., Thongtang V., Hanlakorn P., Pidetcha P., Suwannaton L., Ong-Aj-Yooth L.
Erythrocyte sodium lithium countertransport in heart transplantation.
Transplantation Proceedings.  2001.  33  (39301): 3561-3563.
Journal Name : Transplantation Proceedings
Source : Scopus
142. Vichitvejpaisal P., Sitthikongsak S., Preechakoon B., Kraiprasit K., Parakkamodom S., Manon C., Petcharatana S.
Does computer-assisted instruction really help to improve the learning process?.
Medical Education.  2001.  35  (10): 983-989.
Journal Name : Medical Education
Source : Scopus
143. Vichyanond P., Hatchaleelaha S., Jintavorn V., Kerdsomnuig S.
How pediatricians manage asthma in Thailand.
Pediatric Pulmonology.  2001.  32  (2): 109-114.
Journal Name : Pediatric Pulmonology
Source : Scopus
144. Viprakasit V., Mahasandana C., Suwantol L., Kankirawatana S., Suvatte V., Tanphaichitr V.S., Assteerawatt A., Veerakul G., Pung-Amritt P.
Linear growth in homozygous ฮฒ-thalassemia and ฮฒ-thalassemia/hemoglobin E patients under different treatment regimens.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (7): 929-941.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
145. Visitsunthorn N., Udomittipong K., Punnakan L.
Theophylline toxicity in Thai children.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2001.  19  (3): 177-182.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now