ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 25
Export Excel :
121. Suputtamongkol Y., Newton P.N., Angus B., Teja-Isavadharm P., Keeratithakul D., Rasameesoraj M., Pukrittayakamee S., White N.J.
A comparison of oral artesunate and artemether antimalarial bioactivities in acute falciparum malaria.
British Journal of Clinical Pharmacology.  2001.  52  (6): 655-661.
Journal Name : British Journal of Clinical Pharmacology
Source : Scopus
122. Suraseranivongse S., Santawat U., Kraiprasit K., Petcharatana S., Prakkamodom S., Muntraporn N.
Cross-validation of a composite pain scale for preschool children within 24 hours of surgery.
British Journal of Anaesthesia.  2001.  87  (3): 400-405.
Journal Name : British Journal of Anaesthesia
Source : Scopus
123. Sutthent R., Sumrangsurp K., Wirachsilp P., Chaisilwattana P., Roongpisuthipong A., Chaiyakul P., Nooma P., Honda M., Warachit P.
Diversity of HIV-1 subtype E in semen and cervicovaginal secretion.
Journal of Human Virology.  2001.  4  (5): 260-268.
Journal Name : Journal of Human Virology
Source : Scopus
124. Svasti J., Wasant P., Tiensuwan M., Sawangareetrakul P., Srisomsap C., Pangkanon S., Boonpuan K., Liammongkolkul S.
Normal plasma free amino acid levels in Thai children.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (11): 1558-1568.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
125. Tantibhaedhyangkul P, Kuptniratsaikul V, Tosayanonda O.
Grip and Quadriceps strength: Normative values in the Thai population.
Siriraj Medical Journal.  2001.  53  (4): 224-230.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now