ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 24
Export Excel :
116. Srisurapanon S., Samransurp K., Tunsupasawasdeekul S., Chaowanich U., Warachit P., Sutthent R., Khusmith S.
Molecular and phenotypic characteristics of neurotropic HIV-1 subtype E.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2001.  32  (4): 779-786.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
117. Srivannaboon S.
Flap analysis: Critical point in laser in situ keratomileusis.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (9): 1317-1320.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
118. Stephens H.A.F., Klaythong R., Sirikong M., Kunachiwa W., Wongkatiya W., Sittisombut N., Carey B.S., Collins R., Norman P.J., Rungruang E., Vaughan R.W., Chandanayingyong D.
Serological and molecular analysis of HLA class I, class II and MICA allele and haplotype frequencies, and NK KIR gene profiles in the Thais of mainland south-east Asia.
European Journal of Immunogenetics.  2001.  28  (2): 211.
Journal Name : European Journal of Immunogenetics
Source : Scopus
119. Suksompong S., Prakanrattana U., Sriyoschati S.
Anesthetic management for coronary bypass patients on hemodialysis: Report of 4 patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (5): 745-750.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
120. Sumboonnanonda A., Vongjirad A., Jitpraphai P., Lertakyamanee J., Suntornpoch V.
Pediatric kidney transplantation : Siriraj Hospital experience.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (8): 1084-1089.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now