ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 20
Export Excel :
96. Punthuprapasa P., Thammapalerd N., Chularerk U., Charoenlarp K., Bhaibulaya M.
Diagnosis of intestinal amebiasis using salivary IgA antibody detection.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2001.  32  (SUPPL. 2): 159-164.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
97. Ratanatharathorn V., Lorvidhaya V., Maoleekoonpairoj S., Phromratanapongse P., Sirilerttrakul S., Kraipiboon P., Cheirsilpa A., Tangkaratt S., Srimuninnimit V., Pattaranutaporn P.
Phase II trial of paclitaxel, carboplatin, and concurrent radiation therapy for locally advanced non-small-cell lung cancer.
Lung Cancer.  2001.  31  (39143): 257-265.
Journal Name : Lung Cancer
Source : Scopus
98. Raungratanaamporn O., Bhuripanyo K., Krittayaphong R., Sriratanasathavorn C., Raungratanaamporn S., Kangkagate C., Nademanee K., Chaithiraphan S.
Reversibility of tachycardiomyopathy after successful radiofrequency catheter ablation : Intermediate results.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (2): 258-264.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
99. Roongpisuthipong A., Siriwasin W., Simonds R.J., Sangtaweesin V., Vanprapar N., Wasi C., Singhanati S., Mock P., Young N., Parekh B., Mastro T.D., Shaffer N.
HIV seroconversion during pregnancy and risk for mother-to-infant transmission.
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  2001.  26  (4): 348-351.
Journal Name : Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
Source : Scopus
100. Ruangvutilert P., Techatraisak K., Kanokpongsakdi S.
A family at risk of congenital adrenal hyperplasia: A molecular approach for prenatal diagnosis.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (12): 1766-1771.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now