ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 16
Export Excel :
76. Metheetrirat C., Keskool P., Piyanud P., Suphaphongs N.
Bilateral Chylothorax Following Right Radical Neck Dissection. .
Siriraj Hospital Gazette.  2001.  53  (11): 816-821.
Journal Name : Siriraj Hospital Gazette
Source : ISI
77. Mongkolrattanothai K., Chokephaibulkit K., Kolatat T., Vanprapar N., Chearskul S., Srihapol N., Pumsawan V., Pakaworawuth S., Dhiraputra C.
Nosocomial bloodstream infection in pediatric patients: Siriraj hospital, bangkok; 1996-1999.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (2): 160-165.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
78. Norman P.J., Carrington C.V.F., Stephens H.A.F., Verity D.H., Chandanayingyong D., Vaughan R.W.
Population studies on killer cell immunoglobulin-like receptor sequences.
European Journal of Immunogenetics.  2001.  28  (2): 211.
Journal Name : European Journal of Immunogenetics
Source : Scopus
79. O-charoenrat P., Rhys-Evans P.H., Eccles S.A.
Expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors correlates with invasion and metastasis in squamous cell carcinoma of the head and neck.
Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery.  2001.  127  (7): 813-820.
Journal Name : Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery
Source : Scopus
80. Osangthamnont C., Manatsathit S., Pongprasopchai S., Viriyataveekul R., Chaihirunkarn S., Leelakusolvong S., Boonyapisit S.
Antibodies to neutrophil cytoplasma in patients with ulcerative colitis and their first-degree relatives in Thailand.
Journal of Gastroenterology and Hepatology.  2001.  16  (8): 866-871.
Journal Name : Journal of Gastroenterology and Hepatology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now