ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 14
Export Excel :
66. Leowattana W., Bhuripanyo K., Singhaviranon L., Akaniroj S., Mahanonda N., Samranthin M., Pokum S.
Roxithromycin, in prevention of acute coronary syndrome Associated with Chlamydia pneumoniae infection: A randomized placebo controlled trial.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
67. Leowattana W., Pokum S., Mahanonda N., Jiumbunjong N.
Serum concentrations of lipids and apolipoprotein E in angiographically defined coronary artery disease patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
68. Leowattana W., Pokum S., Mahanonda N., Poungvarin N.
Rapid detection of Chlamydia pneumoniae DNA in peripheral blood mononuclear cells of coronary artery disease patients by real-time fluorescence PCR.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 3):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
69. Leowattana W., Puangvarin N., Arechep N., Bunyaratavej N., Pokum S., Chutchawal S.
Serum dehydroepiandrosterone sulfate, testosterone, and biochemical markers of bone turnover in elderly Thai men.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
70. Lertakyamanee N., Lertakyamanee J., Somprakit P., Nimmanwudipong T., Buranakljaroen P., Sriussadaporn S.
Anesthesia and laparoscopic adrenalectomy for primary aldosteronism.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (6): 798-803.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now