ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 6
Export Excel :
26. Chokephaibulkit K., Srifuengfung S., Mingbanjerdsuk J., Tosasuk K., Vanprapar N., Chearskul S., Dhiraputra C.
Evaluation of susceptibility status of invasive pneumococcal isolates to various antibiotics and risk factors associated with invasive penicillin-nonsusceptible pneumococcal infection: Bangkok 1997-1998.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2000.  31  (3): 498-505.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
27. Chotinaiwattarakul C., Mahanonda N., Bhuripanyo K., Leowattana W., Kangkagate C., Krittayaphong R., Wansanit K., Hongvisitkul C., Pokum S.
Prevalence of new coronary risk factors in Thai population.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
28. Chuachoowong R., Shaffer N., Siriwasin W., Chaisilwattana P., Young N.L., Mock P.A., Chearskul S., Waranawat N., Chaowanachan T., Karon J., Simonds R.J., Mastro T.D.
Short-course antenatal zidovudine reduces both cervicovaginal human immunodeficiency virus type 1 RNA levels and risk of perinatal transmission.
Journal of Infectious Diseases.  2000.  181  (1): 99-106.
Journal Name : Journal of Infectious Diseases
Source : Scopus
29. Chuachoowong R., Shaffer N., VanCott T.C., Chaisilwattana P., Siriwasin W., Waranawat N., Vanprapar N., Young N.L., Mastro T.D., Lambert J.S., Robb M.L.
Lack of association between human immunodeficiency virus type 1 antibody in cervicovaginal lavage fluid and plasma and perinatal transmission, in Thailand.
Journal of Infectious Diseases.  2000.  181  (6): 1957-1963.
Journal Name : Journal of Infectious Diseases
Source : Scopus
30. Chuangsuwanich A., Osathalert V., Muangsombut S.
Self-adhesive silicone gel sheet : A treatment for hypertrophic scars and keloids.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (4): 439-444.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now