ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 35
Export Excel :
171. Wanachiwanawin W.
Infections in E-ฮฒ thalassemia.
Journal of Pediatric Hematology/Oncology.  2000.  22  (6): 581-587.
Journal Name : Journal of Pediatric Hematology/Oncology
Source : Scopus
172. Winichagoon F., Fucharoen S., Chen P., Wasi P.
Genetic factors affecting clinical severity in ฮฒ-thalassemia syndromes.
Journal of Pediatric Hematology/Oncology.  2000.  22  (6): 573-580.
Journal Name : Journal of Pediatric Hematology/Oncology
Source : Scopus
173. Wisuthsarewong W., Viravan S.
Analysis of skin diseases in a referral pediatric dermatology clinic in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (9): 999-1004.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
174. Wisuthsarewong W., Viravan S., Manonukul J.
Preschool sarcoidosis.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (11): 1415-1419.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
175. Wongkamchai S., Mahakittikun V., Vichyanond P., Malainual N., Wititsuwannakul D.
Dot-blot assay for the semiquantitative detection of major dust mite allergens Derp1 and Derf1 in house dust.
Allergology International.  2000.  49  (2): 151-155.
Journal Name : Allergology International
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now