ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 30
Export Excel :
146. Thongnoppakhun A., Rungroj N., Wilairat P., Vareesangthip K., Sirinavin C., Yenchitsomanus P.T.
A novel splice-acceptor site mutation (IVS13-2A>T) of polycystic kidney disease 1 (PKD1) gene resulting in an RNA processing defect with a 74-nucleotide deletion in exon 14 of the mRNA transcript.
Human mutation.  2000.  15  (1): 115.
Journal Name : Human mutation
Source : Scopus
147. Tirawanchai N., Dulyasukdi B., Likidlilid A., Pongrapeeporn K.-U., Poldee S., Amornrattana A.
Polymorphism of the gene encoding lipoprotein lipase in thai primary hyperlipoproteinemias.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
148. Tirawanchai N., Yamwong P., Pongrapeeporn K.-U., Likidlilid A., Ong-Ajyooth S., Amornrattana A.
Screening for a D9N common mutation in exon 2 of the LPL gene in Thai normolipidemic and hyperlipidemic subjects.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
149. Titapant V., Siwadune T., Boriboonhirunsarn D., Sunsaneevithayakul P., Swasdimongkol S., Sutanthavibul A.
Charts of thai fetal biometries: 3. Femur length.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (3): 299-306.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
150. Tritrakarn T., Lertakyamanee J., Koompong P., Soontrapa S., Somprakit P., Tantiwong A., Jittapapai S.
Both EMLA and placebo cream reduced pain during extracorporeal piezoelectric shock wave lithotripsy with the piezolith 2300.
Anesthesiology.  2000.  92  (4): 1049-1054.
Journal Name : Anesthesiology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now