ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 3
Export Excel :
11. Boriboonhirunsarn D., Titapant V., Sunsaneevithayakul P., Siwadune T., Thitadilok W., Ruangvutilert P.
Charts of thai fetal biometries: 1. Methodology.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (3): 284-291.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
12. Bovornpadungkitti S., Sriboonlue P., Tavichakorntrakool R., Prasongwatana V., Suwantrai S., Predanon C., Tosukhowong P., Suntarapa S.
Potassium, Sodium and Magnesium Contents in Skeletal Muscle of Renal Stone-Formers: A Study in an Area of Low Potassium Intake.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (7): 756-763.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
13. Briggs D.J., Banzhoff A., Nicolay U., Sirikwin S., Dumavibhat B., Tongswas S., Wasi C.
Antibody response of patients after postexposure rabies vaccination with small intradermal doses of purified chick embryo cell vaccine or purified vero cell rabies vaccine.
Bulletin of the World Health Organization.  2000.  78  (5): 693-698.
Journal Name : Bulletin of the World Health Organization
Source : Scopus
14. Bunnag C., Jareoncharsri P., Tunsuriyawong P., Pumhirun P., Limprasertsiri S., Chochaipanichnon L., Supiyaphun P., Kongpatanakul S.
A non-comparative trial of the efficacy and safety of fexofenadine for treatment of perennial allergic rhinitis.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2000.  18  (3): 127-133.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
15. Bunnag C., Jareoncharsri P., Voraprayoon S., Kongpatanakul S.
Epidemiology of rhinitis in thais: Characteristics and risk factors.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2000.  18  (1): 1-7.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now