ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 27
Export Excel :
131. Sriratanasathavorn C., Bhuripanyo K., Raungratanaamporn O., Krittayaphong R., Nademanee K., Kwo-Sa-Ard B., Chaithiraphan S.
The use of nonfluoroscopic catheter-based mapping system to perform radiofrequency ablation in complex ventricular tachycardia after cardiac surgery in congenital heart disease : A case report.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
132. Sriratanasathavorn C., Leowattana W., Raungratanaamporn O., Krittayaphong R., Bhuripanyo K., Kangkagate C., Charernthai S., Pokum S., Chaithiraphan S.
Myocardial injury after radiofrequency catheter ablation.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
133. Sriratanasathavorn C., Wongklaw U., Pooranawatanakul S., Chaithiraphan S.
Electromagnetic interference of permanent pacemakers by mobile phones in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
134. Stephens H.A.F., Chandanayingyong D., Kunachiwa W., Sirikong M., Longta K., Maneemaroj R., Wongkuttiya D., Sittisombut N., Rungruang E.
A comparison of molecular HLA-DR and DQ allele profiles forming DR51-, DR52-, and DR53-related haplotypes in five ethnic Thai populations from mainland southeast Asia.
Human Immunology.  2000.  61  (10): 1039-1047.
Journal Name : Human Immunology
Source : Scopus
135. Subbarao S., Vanichseni S., Hu D.J., Kitayaporn D., Choopanya K., Raktham S., Young N.L., Wasi C., Sutthent R., Luo C.-C., Ramos A., Mastro T.D.
Genetic characterization of incident HIV type 1 subtype E and B strains from a prospective cohort of injecting drug users in Bangkok, Thailand.
AIDS Research and Human Retroviruses.  2000.  16  (8): 699-707.
Journal Name : AIDS Research and Human Retroviruses
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now