ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 20
Export Excel :
96. Pongrapeeporn K.-U.S., Sutthikhum V., Likidlilid A., Poldee S., Futrakul A., Yamwong P., Amornrattana A., Ong-Ajyooth S.
Screening for mutations in exon 4 of the LDL receptor gene in Thai subjects with primary hypercholesterolemia: Detection of a novel mutation D151Y by PCR-CFLP.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
97. Poungvarin N., Leowattana W., Mahanonda N., Bhuripanyo K., Pokum S., Worawattananon P.
Comparison of parathyroid hormone in angiographically-demonstrated coronary artery disease patients and healthy Thais.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
98. Poungvarin N., Leowattana W., Mahanonda N., Bhuripanyo K., Pokum S., Worawattananon P.
Biochemical markers of bone turnover in angiographically-demonstrated coronary artery disease patients and healthy Thais.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2000.  83  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
99. Poungvarin N., Senanarong V., Prayoonwiwat N., Arayawichanont A.
Siriraj acute stroke unit: The stroke paradigm of Thailand.
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.  2000.  9  (2 SUPPL.): 132-133.
Journal Name : Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
Source : Scopus
100. Prabhasawat P., Kosrirukvongs P., Booranapong W., Vajaradul Y.
Application of preserved human amniotic membrane for corneal surface reconstruction.
Cell and Tissue Banking.  2000.  1  (3): 213-222.
Journal Name : Cell and Tissue Banking
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now